Marc Free – (interim) finance professional

Betrokken (interim) finance professional gewaardeerd om leercapaciteit, analytische vaardigheden, commitment en verantwoordelijkheidsgevoel. Staat open voor “out of the box” denken en stelt de juiste vragen. In staat om (financiële) bedrijfsprocessen en financiën te analyseren, verbeterpunten te signaleren en oplossingen te definiëren. Koppelt bedrijfsprocessen aan financiële kengetallen en vice versa. Ervaren in (internal) auditing, financial/business analysis, controllership en accounting.

Kernwaarden: integer, professioneel kritisch, commitment, leercapaciteit, teamspeler, analytische vaardigheden, communicatievaardigheden, overview, job control en empathisch vermogen.


Dedicated and involved (interim) finance professional valued for learning capacity, analytical skills, commitment and responsibility. Open for thinking out of the box and not afraid of asking the right questions. Ability to analyze, signal improvements and suggest solutions regarding (financial) business processes and (financial) reporting. Linking business processes to finance and vice versa. Experienced in (internal) auditing, financial/business analysis, controllership and accounting.

Core values: integrity, professional skepticism, commitment, fast learner, team player, analytical skills, communication skills, overview, job control and sense of empathy.